شرایط واگذاری نمایندگی

شرایط واگذاری نمایندگی


   تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
    اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
    عدم اعتیاد به مواد مخدر
    نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
    استفاده از طرح های خلاقانه برای فروش محصولات
    التزام عملی به مشتری محوری یکی از مهمترین ویژگی های مدنظر شرکت برای نماینده است که در صورت عدم توجه به آن بلافاصله نمایندگی فسخ میگردد.
    متقاضی نمایندگی باید در طی دو هفته رونوشتی از کلیه مدارک مربوطه را به شرکت ارسال نماید . مدارک شامل : کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی ، کپی اساسنامه شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی ، کپی اجاره نامه یا کپی سند مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی. ( تصویر کلیه مدارک باید دارای مهر کپی برابر اصل از قوه قضاییه باشد .)

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow